Enkelhet framför allt i After Effects

maj 5, 2021 | Tips

Håll det enkelt. Helt enkelt!

Rensa och skala av i det du vill säga. Korta ned korta ned korta ned. Vad är det väsentliga i det du vill förmedla, vad är minsta möjliga information för att säga mesta möjliga så starkt som möjligt. Det pratar vi om här:

Så när du skapar infografik använd en enkel rubrik, enkla grafiska former och en enkel bildsättning som relaterar till ämnet. Och använd gärna humor om det går. Men det gäller såklart bara om det är relevant och rätt i sammanganget. 

När du skapar en explainer så ska varje landningsbild vara en stark stillbild i sig. Det betyder att även om du inte ser explainern i sin helhet eller med ljud så ska du kunna se vilken still-frame som helst och ändå få ut något av den.

Så ett bra sätt att kontrollera dig själv när du gjort din animation är att scrolla igenom den och se om det finns något onödigt som du kan ta bort. Något som kanske distraherar eller bara fyller ut. Skala bort det onödiga för att få mer styrka i varje enskild del. Oavsett om du gjort en infografik, explainer eller en animerad stillbild.

Håll det enkelt, rent och enklare att se, enklare att ta till sig, och helt klart enklare att arbeta fram. Tänk på hur du skulle dela kunskap och information som du sitter på på ett så enkelt sätt som möjligt. Hur skulle det se ut? Jag blir nyfiken och vill se. 

Läs också om varför det är smart är vara kort och koncis när du skapar rörligt. Det läser du här!

 

Mer Tips

Kom igång med animation
gratis checklista!

Häng med in i min animerade värld

Pin It on Pinterest

Share This