Bildhastighet & framerate i animation

jan 23, 2021 | Animationslexikon

ferBilder på rad

Kanske kommer du ihåg eller har hört någon gång att film är flera bildrutor på rad. Och en frame är alltås en bildruta. I den rörliga världen pratar vi alltså om det som heter bildhastighet – framerate. Hur många rutor eller bilder är det per sekund? Förkortas FPS eller F/S och uttalas frames per second.

Så det är helt enkelt det vi jobbar med när vi jobbar med rörligt. Att lägga bilder i rad. Och det vi har gjort är att vi har adderat tidsaspekten. Och det är det vi bygger när vi bygger rörligt. Vi lägger bild på bild på bild – vi bygger ut tid. Rolig tanke!

Ökat antal bilder på rad

Desto fler bilder per sekund desto mer detaljerat och smooth känsla blir det för dig som tittare. Något som visas i slowmotion är extremt många bildrutor per sekund, som du kan jämföra med en stopmotion film som är sådär lite hackig och alltså är… yes, you got it, färre bilder per sekund.

Och hur kan det blir så då, jo det handlar om ögat och vår förmåga att se förändringen som avgörs av vilka förutsättningar vi har. Ögat kan beroende på vilka färger som används och hur ljust eller mörkt det är ha olika tröghet att se! Så vår uppfattningsförmåga kan alltså variera. Ändå också coolt att tänka sig! Det är ögats tröghet som sätter ihop bilder på rad till en rörelse. Och för att ögat ska uppfatta rörelsen som naturlig krävs det att bilderna som kommer på rad håller samma hastighet hela tiden. 

Allt det där sköts ju såklart av de inställningar som vi gör i våra program när vi skapar och levererar vårt rörliga material. Vi ställer in vår bildhastighet beroende på vilket material vid jobbar med och vad det är vi producerar för någonting. Om vi skapar för film, tv eller some-flöden.

Det finns många olika standarder för filmvisning. Och mycket att fördjupa sig i. Do it!

Här är en liten kort sammanfattning av olika standarder för bildhastighet:

  • TV använder 25 rutor per sekund
  • Film 24 rutor per sekund
  • Stumfilmer använde 16–24 rutor per sekund
  • Slowmotion och spel 60 rutor per sekund (eller mer)
  • Stop motion 12(ish) rutor per sekund

 Ordet teaser förekommer allt som oftast, här kan du läsa mer om vad det egentligen är! 

Mer Animationslexikon

Kom igång med animation
gratis checklista!

Häng med in i min animerade värld

Pin It on Pinterest

Share This